Wyjechałeś na studia lub praktyki za granicę? Może chciałeś, ale nie miałeś możliwości? Podziel się swoim doświadczeniem z Erasmus Student Network! Wejdź na http://www.esn.org/esnsurvey/2016 i wypełnij nowy ESNsurvey. Możesz wygrać nagrody i zmienić coś dla przyszłych pokoleń Erasmusa!